Likwidacja Federacji Gospodarki Nieruchomościami

W dniach 29-30 sierpnia 2014 r. w trakcie Nadzwyczajnego Zebrania Rady Krajowej Federacji Gospodarki Nieruchomościami została podjęta jednogłośna uchwała o likwidacji Federacji Gospodarki Nieruchomościami. Uroczyste zebranie oraz ostatnie dwu dniowe szkolenie Przedstawicieli poszczególnych stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji odbyło się w miejscowości Brenna w Beskidzie Żywieckim. Zebranie rozpoczął oraz prowadził Prezydent Federacji Arkadiusz Borek. Przedstawiciele stowarzyszeń zdecydowali jednogłośnie, że wypracowany zysk za 2013 r. w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych zostanie podzielony i przekazany do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz do wszystkich zrzeszonych w likwidowanej Federacji stowarzyszeń.

FEDERACJA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI powstała w 2008 r. z inicjatywy organizacji pozarządowych związanych z gospodarką nieruchomościami. Jako jedyna polska Federacja skupiąca stowarzyszenia nieruchomościowe nigdy nie pobierała od swoich stowarzyszeń skladek członkowskich. Federacja corocznie wypracowywała dodatni wynik finanowy, a w całym okresie funkcjonowania wydała przeszło 2.000 dzienników praktyk zawodowych dla zarządców nieruchomości, pośredników w obroce nieruchomościami oraz rzeczonawców majątkowych, jak i również przeprowadziła szereg weryfikacji praktyk zawodowych. Przedstawiciele Federacji uczestniczyli w pracach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz byli cenionymi ekspertami i autorami wielu polityk i strategii mieszkalnictwa dla miast i gmin z terenu całego kraju.  

Prezydent Federacji Arkadiusz Borek w imieniu wszystkich organów stautowych Federacji Gospodarki Nieruchomościami podziękował zebranym Przedstawicielom stowarzyszeń za wspólne i cenne lata współpracy oraz wymiany wzajemnych doświadczeń zawodowych. „Dziś czekają nas zupełnie nowe wyzwania w świetle wprowadzonej deregulacji zawodów nieruchomościowych, wyzwania, ale również konkretne i realne możliwości a taże duże perspektywy związane z nowo utworzoną przez nas Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami, do której przystąpiło również już wiele stowarzyszeń nieruchomościowych, zachowując przy tym pełną dotychczasową autonomiczność.  Izba dzięki skupionym w niej już prawie 300. przedsiębiorcom z branży nieruchomościowej zapewnia kontynuację dobrych praktyk, zasad etyki zawodowej oraz standardów zawodowych. Jest w chwili obecnej największą branżową izbą nieruchomościową i jedną z największych Izb na terenie naszego kraju, stanowi potężny potencjał merytoryczny, społeczny oraz ekonomiczny, jest solidnym i wiarygodnym parterem w rozmowach i konsultacjach również z samym Ustawodawcą. To nasz wspólny olbrzymi sukces. Izba wydaje licencje dla zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, których nikt nigdy nam już nie zlikwiduje ani nie odbierze - stwierdził Arkadiusz Borek".

Przedstawiciele stowarzyszeń zawodów nieruchomościowych uczestniczący w dwu dniowym Nadzwyczajnym Zebraniu Rady Krajowej FGN pokreślili otwarty charakter Izby co do udziału innych stowarzyszeń nieruchomościowych oraz zainteresowanych osób fizycznych związanych z rynkiem nieruchomości.

W świetle wprowadzonej deregulacji, braku spójnych decyzji oraz narastających problemów ekonomicznych istniejących jeszcze federacji i stowarzyszeń nieruchomościowych, jedynym alternatywnym rozwiązaniem jest powołana i funkcjonująca już Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami - stwierdzili po dwu dniowej dyskusji Przedstawiciele stowarzyszeń zawodów nieruchomościowych.

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy dotychczas współpracowali z Federacją Gospodarki Nieruchomościami.

Wszystkich zainteresowanych dalszą merytoryczną współpracą, szczególnie stowarzyszenia nieruchomościowe, zapraszamy do przystąpienia do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

 

Federacja Gospodarki Nieruchomościami   Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami


Strona główna | Wiadomości | ZAWÓD RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO JEDNAK DO DEREGULACJI – BEZ KONSULTACJI...

ZAWÓD RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO JEDNAK DO DEREGULACJI – BEZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Gdy ogłoszona została pierwsza transza zawodów, które objąć miała tzw. ustawa deregulacyjna, okazało się, że wśród profesji ściśle związanych z branżą nieruchomości tylko rzeczoznawcy majątkowi mogą odetchnąć. Przynajmniej chwilowo. Planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany miały silnie odcisnąć swoje piętno na zawodach pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, ale wymagania wobec kandydatów na rzeczoznawców majątkowych miały pozostać bez zmian - przynajmniej do czasu ogłoszenia listy zawodów przeznaczonych do drugiej transzy deregulacyjnej. Mówiono wówczas, że to zbyt odpowiedzialny zawód, by mógł go wykonywać ktoś, kto nie został do tego dostatecznie przygotowany.

Środowisko pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości oburzało się na niedostateczne konsultacje społeczne - zmiany, które chciałoby wprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości do wymogów stawianych kandydatom na przyszłych pośredników i zarządców były (i nadal są!) zbyt radykalne i spowodowałyby z pewnością zepsucie rynku nieruchomości. Pomimo wielu próśb i apeli ze strony przedstawicieli tegoż rynku, Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin nie potrafił, a może nie chciał, przeprowadzić konkretnych rozmów z nimi, ani wziąć pod uwagę wątpliwości i sugestii kierowanych do Ministerstwa przez pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Wydawało się, że w kwestii deregulacji  nie może wydarzyć się już nic bardziej krzywdzącego i niesprawiedliwego - w odczuciu grup zawodowych, których owa deregulacja ma dotyczyć.

I właśnie teraz, gdy temat nieco przycichł, gdy pojawił się projekt ustawy uwzględniający sugestie niektórych grup zawodowych, okazuje się, że jest zawód przeznaczony do deregulacji, którego przedstawiciele nie doświadczyli ŻADNYCH konsultacji społecznych ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, a o planowanych zmianach dowiedzieli się właśnie z tegoż projektu ustawy deregulacyjnej! Ta grupa zawodowa to przedstawiciele trzeciej profesji związanej z rynkiem nieruchomości: rzeczoznawcy majątkowi.

A zmiany, planowane wobec kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, owszem są! Po pierwsze: poszerzono katalog przestępstw, za które karalność uniemożliwiać ma wykonywanie tego zawodu - i jest to bodaj jedyny pozytywny aspekt zmian ustawowych w zakresie zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Pozostałe poprawki proponowane przez Ministra Sprawiedliwości to m.in. skrócenie czasu obowiązkowej praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości z 12 do 6 miesięcy.

Planowane w zakresie zawodu rzeczoznawcy majątkowego zmiany kłócą się ze słowami zawartymi w art. 196 ust.3 projektu ustawy deregulacyjnej, które brzmią: „Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi [...] minimalne wymogi programowe [...] biorąc pod uwagę kwalifikacje i umiejętności, jakie powinni posiadać absolwenci tych studiów, niezbędne dla prawidłowego i rzetelnego wykonywania działalności zawodowej [...]". Już teraz na rynku nieruchomości źle się dzieje, wciąż maleje liczba zleceń dla funkcjonujących na nim rzeczoznawców z licencją, a wykonane operaty wyceniane są na możliwie najniższą stawkę. Deregulacja tego zawodu wcale tu nie pomoże, co więcej - nie przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy dla kolejnych rzeczoznawców. Ta deregulacja przyczyni się raczej do zepsucia zawodu - twierdzą rzeczoznawcy majatkowi.

A co się stanie, gdy do wykonywania zawodu rzeczoznawcy zostanie dopuszczona osoba z wątpliwą wiedzą i niedostatecznie sprawdzonymi umiejętnościami? Zaczną się pojawiać byle jakie operaty szacunkowe, tanie, ale nawet nie warte swojej ceny. Rynek nieruchomości dopadnie ogólne poczucie bylejakości: z niewykwalifikowanymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami, zarządcami nieruchomości i rzeczoznawcami majątkowymi. Na rynku najprawdopodobniej zapanuje ogólny chaos, a najbardziej na tym wszystkim ucierpi Klient, który co prawda otrzyma tanio produkt, czy usługę, ale za błędy innych sam będzie musiał zapłacić, np. swoim zdrowiem psychicznym, gdy zawiłe sprawy będą się toczyć w sądach latami.

 

K.G.Partnerzy FGN:

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie
Instytut Gospodarki Nieruchomościami
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ekspertyz i Analiz Niruchomości
Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nierucomości Silesia
Mazowieckie Stowarzyszenie Gospodarki Nieruchomościami Special
Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości z Wrocławia
Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości Inwestycyjnych
Stowarzyszenie Nasz Dom

 

Reklama:

Zarządzanie nieruchomościami

Żadna część jak i całość utworów zamieszczonych na stronie Federacji Gospodarki Nieruchomościami nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny, jak i na wszelkich innych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody osoby reprezentującej Federację Gospodarki Nieruchomościami. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody osoby reprezentującej Federację Gospodarki Nieruchomościami, bądź/lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
Zamknij

Strona fgn.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.