Likwidacja Federacji Gospodarki Nieruchomościami

W dniach 29-30 sierpnia 2014 r. w trakcie Nadzwyczajnego Zebrania Rady Krajowej Federacji Gospodarki Nieruchomościami została podjęta jednogłośna uchwała o likwidacji Federacji Gospodarki Nieruchomościami. Uroczyste zebranie oraz ostatnie dwu dniowe szkolenie Przedstawicieli poszczególnych stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji odbyło się w miejscowości Brenna w Beskidzie Żywieckim. Zebranie rozpoczął oraz prowadził Prezydent Federacji Arkadiusz Borek. Przedstawiciele stowarzyszeń zdecydowali jednogłośnie, że wypracowany zysk za 2013 r. w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych zostanie podzielony i przekazany do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz do wszystkich zrzeszonych w likwidowanej Federacji stowarzyszeń.

FEDERACJA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI powstała w 2008 r. z inicjatywy organizacji pozarządowych związanych z gospodarką nieruchomościami. Jako jedyna polska Federacja skupiąca stowarzyszenia nieruchomościowe nigdy nie pobierała od swoich stowarzyszeń skladek członkowskich. Federacja corocznie wypracowywała dodatni wynik finanowy, a w całym okresie funkcjonowania wydała przeszło 2.000 dzienników praktyk zawodowych dla zarządców nieruchomości, pośredników w obroce nieruchomościami oraz rzeczonawców majątkowych, jak i również przeprowadziła szereg weryfikacji praktyk zawodowych. Przedstawiciele Federacji uczestniczyli w pracach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz byli cenionymi ekspertami i autorami wielu polityk i strategii mieszkalnictwa dla miast i gmin z terenu całego kraju.  

Prezydent Federacji Arkadiusz Borek w imieniu wszystkich organów stautowych Federacji Gospodarki Nieruchomościami podziękował zebranym Przedstawicielom stowarzyszeń za wspólne i cenne lata współpracy oraz wymiany wzajemnych doświadczeń zawodowych. „Dziś czekają nas zupełnie nowe wyzwania w świetle wprowadzonej deregulacji zawodów nieruchomościowych, wyzwania, ale również konkretne i realne możliwości a taże duże perspektywy związane z nowo utworzoną przez nas Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami, do której przystąpiło również już wiele stowarzyszeń nieruchomościowych, zachowując przy tym pełną dotychczasową autonomiczność.  Izba dzięki skupionym w niej już prawie 300. przedsiębiorcom z branży nieruchomościowej zapewnia kontynuację dobrych praktyk, zasad etyki zawodowej oraz standardów zawodowych. Jest w chwili obecnej największą branżową izbą nieruchomościową i jedną z największych Izb na terenie naszego kraju, stanowi potężny potencjał merytoryczny, społeczny oraz ekonomiczny, jest solidnym i wiarygodnym parterem w rozmowach i konsultacjach również z samym Ustawodawcą. To nasz wspólny olbrzymi sukces. Izba wydaje licencje dla zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, których nikt nigdy nam już nie zlikwiduje ani nie odbierze - stwierdził Arkadiusz Borek".

Przedstawiciele stowarzyszeń zawodów nieruchomościowych uczestniczący w dwu dniowym Nadzwyczajnym Zebraniu Rady Krajowej FGN pokreślili otwarty charakter Izby co do udziału innych stowarzyszeń nieruchomościowych oraz zainteresowanych osób fizycznych związanych z rynkiem nieruchomości.

W świetle wprowadzonej deregulacji, braku spójnych decyzji oraz narastających problemów ekonomicznych istniejących jeszcze federacji i stowarzyszeń nieruchomościowych, jedynym alternatywnym rozwiązaniem jest powołana i funkcjonująca już Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami - stwierdzili po dwu dniowej dyskusji Przedstawiciele stowarzyszeń zawodów nieruchomościowych.

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy dotychczas współpracowali z Federacją Gospodarki Nieruchomościami.

Wszystkich zainteresowanych dalszą merytoryczną współpracą, szczególnie stowarzyszenia nieruchomościowe, zapraszamy do przystąpienia do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

 

Federacja Gospodarki Nieruchomościami   Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami


Strona główna | Wiadomości | DEREGULACJA: ZMIANY W USTAWIE JUŻ OD STYCZNIA 2014 ROKU!

DEREGULACJA: ZMIANY W USTAWIE JUŻ OD STYCZNIA 2014 ROKU!

13 września br. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów projekt tzw. ustawy deregulacyjnej. 25 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy deregulacyjnej. Najprawdopodobniej zmiany prawne w zakresie wykonywania zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego zaczną obowiązywać 1 stycznia 2014 r.

Wśród zawodów przeznaczonych do pierwszej transzy deregulacji wciąż widnieje - i już tam pozostanie - zawód rzeczoznawcy majątkowego, choć w sprawie zmian w tym zawodzie nie podjęto żadnych konsultacji społecznych! Niektórzy odbierają to jako swoistą „zemstę" Ministra Sprawiedliwości za to, iż rzeczoznawcy stawali w obronie pośredników i zarządców i protestowali przeciwko deregulacji tych dwóch profesji.

Do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami wystarczy ukończona szkoła na poziomie gimnazjalnym i niekaralność. Nie będą wymagane studia wyższe kierunkowe, ani studia podyplomowe, zniesione zostaną także obowiązkowe szkolenia. Klient niezadowolony z usług świadczonych przez zarządcę, czy pośrednika, będzie mógł złożyć skargę wyłącznie w sądzie powszechnym.

Aby zostać zarządcą nieruchomości, albo wykonywać zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, będzie trzeba złożyć wniosek o wpis do rejestru. Spełnienie wymogów będzie równoznaczne z wpisem do rejestru, a weryfikacji wniosków od 2014 roku będą dokonywać  - w ramach swoich obowiązków zawodowych - pracownicy ministerstwa transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Zamiast obowiązującej obecnie kwoty 400 zł za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, zostanie wprowadzona opłata za rozpatrzenie wniosku - i będzie ona nie wyższa niż 200 zł.

Z badania przeprowadzonego w czerwcu br. przez CBOS wynika, że deregulację zawodów popierają przede wszystkim ludzie młodzi - zwłaszcza studenci i uczniowie szkół średnich. Wśród ankietowanych aż 51 proc. uważa, że deregulacja zawodów przyczyni się do spadku cen usług, a 47 proc. oczekuje poprawy jakości usług. Jednocześnie jednak aż 62 proc. badanych obawia się, iż otwarcie zawodów sprawi, że na rynku pojawi się więcej nieuczciwych usługodawców. 56 proc. osób wskazało też, że najprawdopodobniej spadną zarobki osób wykonujących deregulowane zawody.

Rząd zdaje się nie zważać na możliwe negatywne skutki deregulacji. W uzasadnieniu przyjęcia projektu ustawy deregulacyjnej przez Radę Ministrów czytamy:

„Rząd uważa, że nowe rozwiązania zwiększą dostęp do zawodów regulowanych, czyli spowodują wzrost konkurencji, a w efekcie obniżkę cen, wyższą jakość i większą dostępność usług. Oczekuje się również, że zachęcą do wykonywania tych zawodów i przyczynią się do spadku bezrobocia, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Ten projekt i kolejne propozycje ministra sprawiedliwości powinny uwolnić 100 tys. nowych miejsc pracy."

Trudno oprzeć się wrażeniu, że są to te same argumenty, które wcześniej aż do znudzenia przytaczał Minister Gowin podczas rozmów z przedstawicielami zawodów nieruchomościowych. Jak widać - argumenty specjalistów nie trafiły do władz...

K.G.

 Partnerzy FGN:

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie
Instytut Gospodarki Nieruchomościami
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ekspertyz i Analiz Niruchomości
Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nierucomości Silesia
Mazowieckie Stowarzyszenie Gospodarki Nieruchomościami Special
Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości z Wrocławia
Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości Inwestycyjnych
Stowarzyszenie Nasz Dom

 

Reklama:

Zarządzanie nieruchomościami

Żadna część jak i całość utworów zamieszczonych na stronie Federacji Gospodarki Nieruchomościami nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny, jak i na wszelkich innych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody osoby reprezentującej Federację Gospodarki Nieruchomościami. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody osoby reprezentującej Federację Gospodarki Nieruchomościami, bądź/lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
Zamknij

Strona fgn.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.